بایگانی‌های فیلم | قائمشهر نیوز | قائمشهر نیوز
در نشست خبری ایرنا مطرح شد؛