فیلم| تداوم دغدغه‌های پرستاران برای مردم | قائمشهر نیوز | قائمشهر نیوز
فیلم| تداوم دغدغه‌های پرستاران برای مردم

کادر درمانی از زمان شروع کرونا مجاهد کردند تا کرونا را شکست دهند اما در کنار این مسانل دغدغه‌‌های هم دارند…

معاون پرستاری وزارت بهداشت توجه و رعایت توصیه‌های بهداشتی را بهترین هدیه مردم به پرستاران و کادر درمانی در بحران ویروس کرونا تلقی کرد و گفت: بیش از ۱۵۰ هزار پرستار در خط مقدم مقابله و مهار ویروس کرونا، شبانه روز در مراکز درمانی کشور از سلامت مردم مراقبت می کنند.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.