پنجمین‌ محموله واکسن روسیه وارد کشور شد
پنجمین‌ محموله واکسن روسیه وارد کشور شد
پنجمین محموله اسپوتنیک وی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد
پنجمین محموله از واکسن اسپوتنیک وی روسی دقایقی پیش از طریق شرکت هواپیمایی ماهان وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد.