مجری مناظره‌های انتخاباتی تعیین شد
مجری مناظره‌های انتخاباتی تعیین شد
عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از انتخاب مرتضی حیدری به عنوان مجری مناظره‌های انتخاباتی خبر داد.
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی گفت: مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روزهای هفدهم؛ بیست و یکم و بیست و پنجم خردادماه با اجرای آقای مرتضی حیدری برگزار خواهد شد.