شهردار جدید فریدونکنار معرفی شد
شهردار جدید فریدونکنار معرفی شد
علی محمد مقدس از سوی اعضای شورای اسلامی شهر فریدونکنار به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب و معرفی شد.
در جلسه شنبه شب شورای شهر فریدونکنار علی محمد مقدس با کسب ۵ رای موافق به عنوان شهردار جدید شهر فریدونکنار انتخاب شد.
مقدس که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی است، پیش از این معاون شهرداری آمل بود. وی همچنین سرپرستی شهرداری آمل را نیز در کارنامه دارد.
پیش از این محمد علی آزادی کناری به مدت ۲ سال ریاست شهرداری شهر ساحلی فریدونکنار را برعهده داشت.
شورای شهر فریدونکنار ۵ عضو رادر که همه اعضای شورای ششم شهر جدید هستند و از اعضای قبلی هیچ یک از افراد به شورای جدید راه نیافتند.
شهرستان ساحلی فریدونکنار در مازندران بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و به واسطه میزانی حدود پنج میلیون نفر شب اقامت مسافر در سال و همچنین وجود بندر ترانزیتی یکی از شهرستان‌های کوچک اما پر تردد استان است.
استان مازندران دارای ۲۲ شهرستان و ۵۸ شهر با جمعیتی بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار نفر است.