ستاد انتخابات مازندران نسبت به فعالیت انتخاباتی غیرمجاز هشدار داد
ستاد انتخابات مازندران نسبت به فعالیت انتخاباتی غیرمجاز هشدار داد
رئیس ستاد انتخابات مازندران نسبت به انجام فعالیت انتخاباتی ادارات ، دستگاه‌ها و نهادهایی از استان که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ، برای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری ، شورای شهر و روستا و میاندوره‌ای خبرگان هشدار داد.
حسین حسن‌نژاد روز دوشنبه با ارسال ابلاغیه ای به تمامی دستگاه های دولتی و عمومی مازندران با بیان این که هر گونه فعالیت تبلیغاتی توسط اشخاص حقوقی یا سازمان‌ها و ارگان‌ها با ذکر سمت طبق قانون ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود، نوشت : با توجه به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دومین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و قرار گرفتن در آستانه زمان تبلیغات رسمی، تأکید می‌شود که دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی به هیچ عنوان با ذکر سمت وارد فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات نشوند.
وی افزود: به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود حق فعالیت به نفع یا علیه هیچ یک از نامزدهای محترم را ندارند.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران تصریح کرد : برابر ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا استفاده و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر میزان استفاده می‌کنند ممنوع است و مرتکبین برابر مقررات مجازات خواهند شد.
وی از مسئولان دستگاه‌های استانی و شهرستانی خواست تا ضمن رعایت دقیق قانون نسبت به ابلاغ و نظارت بر این امر در سطح دوایر و ادارات تابع در سراسر استان اقدام کنند.
بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا ‌هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ‌ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
طبق تبصره یک این ماده قانونی مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند و بر اساس تبصره ۲ نیز ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارد له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
بر اساس ماده ۸۸ همین قانون نیز متخلفان از موارد مندرج در ماده ۶۸ و تبصره‌های آن و کسانی که از رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی به سود یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.
مازندران ۲۸ خرداد میزبان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، ششمین دوره شورای شهر و روستا و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری است.