جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸/ از رشد منفی ۳۲ درصدی بخش معدن تا رشد ۶ درصدی بخش ساختمان
جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸/ از رشد منفی ۳۲ درصدی بخش معدن تا رشد ۶ درصدی بخش ساختمان
بررسی جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ نشان میدهد، درحالی که بخش معدن با رشد منفی ۳۲ درصدی مواجه شد، رشد بخش ساختمان ۶ درصد مثبت شده است.

به گزارش قائم شهر نیوز،مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر مبنای سال پایه ۹۰، بدون نفت منفی ۰٫۶ درصد و با نفت منفی ۷ درصد اعلام کرده است.

بر این اساس بخش معدن رقم منفی ۳۲٫۸ درصد، بخش نفت و گاز نیز منفی ۳۵ درصد ثبت شد. ارقام نشان می‌دهد رشد منفی گروه صنعت نسبت به سال ۹۷ تشدید شده و به منفی ۱۴٫۷ درصد رسیده است.

گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفی ۱۴٫۷ درصد، گروه خدمات منفی ۰٫۳ درصد است. محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (بانفت) منفی ۷ درصد و بدون نفت منفی ۰٫۶ درصد است.

گفتنی است، بخش ساختمان در سه فصل سال ۹۸ مثبت بوده و در فصل زمستان منفی ۲٫۹ درصد افت کرد. در مجموع این بخش ۶٫۱ درصد مثبت شد.

  • منبع خبر : تسنیم