تقابل جوامع بشری و کرونا/آیا معنویت کمرنگ شده است؟
تقابل جوامع بشری و کرونا/آیا معنویت کمرنگ شده است؟
عقلانیت فلسفی ایجاب می کند که بشر هیچگاه به یافته های علمی که در آن بسر می برد قانع نباشد و همیشه احتمال رخدادهای پیش بینی نشده وجود دارد.

به گزارش قائم شهر نیوز،اسحاق طاهری استاد تمام دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با پژوهش نیوز در خصوص تاثیر کرونا بر شرایط اجتماعی، اقتصادی سیاسی کشور اظهار داشت: بشر در دانسته هایش گرفتار غرور است به گونه ای که آثار بخش پنهان عالم اعم از بخش پنهان عالم ماده و نیز عالم غیب را نادیده می گیرد و جزم اندیشانه رفتار می کند. در حالی که فقط بخش پنهان عالم ماده که اصطلاحا آن را ماده و انرژی تاریک می نامند بیش از ۹۵ درصد محتوای عالم ماده را تشکیل می دهد. وقایع و رخدادهای بخش آشکار جهان تابعی است از بخش پنهان آن و این امر هر اندیشمند جامع نگری را به احتیاط در پیش بینی ها و اظهار نظرها وامی دارد. بنا بر این منطق ایجاب می کند که بشر هیچگاه مغرور یافته های علمی خود نشود و همیشه احتمال رخدادهای پیش بینی نشده ای را بدهد و بر اساس آن، مقدورات و سرمایه های خود را مدیریت کند و سامان دهد. بنده در تالیفی که برای چاپ آماده شده با اندکی تفصیل به این موضوع اشاره کرده ام.

طاهری در ادامه گفت: بشر با مسئله کرونا و مسائلی از این قبیل که ناگهان رخ نشان می دهد و به جامعه بشری شوک وارد می کند دو گونه می تواند مواجه شود: یکی اینکه غافل از تاثیرات بخش پنهان عالم یافته های علمی خود را قطعی و برای همیشه معتبر بداند همان گونه که امروزه در جوامع بشری شاهد آن هستیم و بخصوص صاحبان قدرت مادی بر همین اساس خود را برای همیشه قدرت مطلق تلقی می کنند. این حالت و مواجهه در واقع نمودی از جهل مرکب و مدرن است؛ لذا امروزه جامعه بشری آمادگی پذیرفتن این مسئله و مواجهه معقول با آن را ندارد نمی تواند و از مدیریت آن عاجز است. گونه دوم مواجهه اینکه بشر وقوع این گونه رخدادها را در این عالم طبیعی بینگارد و زمینه های لازم برای مدیریت آن با حداقل خسارات مادی و معنوی را فراهم کند. از آن جمله تقویت بعد روانی حیات آدمی که فوق العاده موثر است.

طاهری در پایان با تبیین شرایط فعلی جوامع تحت تاثیر کرونا تاکید کرد: وقوع چنین رخدادهایی به بشر یادآور می شود که انسان دارای توانایی های محدودی است و بایستی بداند همه کاره عالم نیست، از طرفی صاحبان قدرت مادی عملا باید از نزدیک حس کنند که گاهی دست ناپیدای حق معادلات آنان را برهم می زند و زیان های مادی و معنوی جبران ناپذیری را بر آنان تحمیل می کند. باید بدانند که عالم میدان یکه تازی آنان نیست و سرانجام روزگارشان به سر می آید. همان طور که هیچ جامعه ای از خطر و خسارات شیوع کرونا در امان نیست و برخی جوامع قدرتمند نسبت به دیگر جوامع آسیب پذیری بیشتری داشتند.

طاهری درادامه این گفتگو افزود:امروزه غفلت و دوری بشر از خداوند و آموزه های ادیان توحیدی اساسی ترین مشکل و خطر پیش روی اوست. هنگامی که بشر از خداوند غافل شود در امور بر پایه خواسته های نفسانی گرفتار افراط و تفریط می شود و نعمت های الهی را به نقمت تبدیل می کند چیزی که آشکارا امروزه شاهد آن هستیم. در قرآن بارها ذکر شده است که عالم روی حساب و کتاب خلق شده و چرخش آن حساب و اندازه دارد. یعنی دخالت انسان در طبیعت و بهره گیری از آن باید معقول و منطقی باشد، تخریب طبیعت و نابود کردن گونه های نباتی و حیوانی و آلودن منابع آبی به هیچ وجه مجاز نیست. انسان بایستی در مداری که خداوند تعیین کرده است حرکت کند در غیر این صورت بلایایی از این قبیل فراوان خواهد بود و حیات بشری را تهدید خواهد کرد. از این رو، مسئله کرونا را باید از جهات مختلف حکمی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد تحقیق قرار داد .

پس همان گونه که گفتیم عقلانیت فلسفی ایجاب می کند که بشر هیچگاه به یافته های علمی که در آن بسر می برد قانع نباشد و همیشه احتمال رخدادهای پیش بینی نشده وجود دارد.

استاد تمام دانشگاه در پایان  با ارائه راهکار در این خصوص خاطر نشان کرد: بخش مهمی از مشکلات ما بیگانگی با فطرت توحیدی بشر و مقتضیات آن است؛ بشر باید صادقانه با خدا آشتی کند و آموزهای وحیانی را سرمشق زندگی قرار دهد. متاسفانه امروزه صاحبان قدرت مادی جدول تکوین وجود انسانی را به سود منافع خود به هم ریخته اند و هیچ جایی برای عقل و فرزانگی که مقتضای فطرت پاک آدمی است باقی نگذاشته اند. هر یک از قوای عقل، احساس، عاطفه و اراده در جدول تکوین وجود آدمی جایگاه خاصی دارد. اما در عمل تبلیغات مسموم رسانه هیچ جایی برای عقل و اندیشه باقی نگذاشته و با خلق صحنه های فیلمی و احساسی انسان را به مرتبه حیوان تنزل داده است تا بتواند او را استعمار کند. پس بشر باید به عقلانیت و فرزانگی بازگردد و با طبیعت به مثابه فعل خدا آشتی کند. طبیعت صحنه جوشش حیات و بستر ساز فعالیت آدمی است که بر مدار سنن و قوانین الهی عمل می کند. باید به نجات طبیعت از دست تجاوز و جهل شتافت تا از این طریق زمینه مدیریت پیشامدهای غیر مترقبه طبیعی را فراهم ساخت.

  • نویسنده : بیدکی