تامین کود برای ۱۳۰۰هکتار مزارع سبزی و صیفی در قائم شهر
تامین کود برای ۱۳۰۰هکتار مزارع سبزی و صیفی در قائم شهر
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای تولید 1300هکتار از مزارع سبزی و صیفی در شهرستان قائم شهر استان مازندران خبرداد.

 به گزارش قائمشهر نیوز :مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای تولید ۱۳۰۰هکتار از مزارع سبزی و صیفی در شهرستان قائم شهر استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برای مزارع سبزی و صیفی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

  • منبع خبر : خبرفارسی