شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ Saturday, 24 October , 2020
آفتابی برای دختران از لابلای صفحات کتاب ۰۳ تیر ۱۳۹۹

آفتابی برای دختران از لابلای صفحات کتاب

باز هم کتاب، چرا در روز دختر هم باید هدیه‌ای از جنس کتاب از پدر یا مادر بگیرند؛ در حالی که این همه هدایای رنگارنگ و جورواجور وجود دارد؟

در رثای اقتصاددان موفق ۰۳ تیر ۱۳۹۹

در رثای اقتصاددان موفق

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به درگذشت دکتر پژویان، وی را یکی از موفق‌ترین اقتصاددانان معاصر قلمداد کرد که توانست به رغم موضع‌گیری سخت و منفی عموم سیاستمداران ایرانی نسبت به اقتصاددانان، این سد ذهنی را بشکند.

جوان و اعتیاد ۰۲ تیر ۱۳۹۹

جوان و اعتیاد

بی تردید اعتیاد (Addiction) یکی از بلاهایی است که همه انسان ها، به ویژه جوانان را تهدید می کند. مثلث «فقر، جهل و اعتیاد»، پویایی، بالندگی، نشاط و خلاقیت را از بعضی جوانان گرفته و از آنها انسان هایی بیمار و بی خاصیت ساخته است. افزون بر آن، اعتیاد، ناهنجاری های روحی و عوارض جسمی […]

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری  در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ۰۱ تیر ۱۳۹۹

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان

ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۳۱  ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان،با بهرهﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺮه آن ﺷﻬﯿﺪ ﮓ ﻋﺎﻟﻢ و ﮔﺮاﻧﺴﻨگ، را ﻧﯿﺎز ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ، ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﻧﻘﻼب و ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﯽ داﻧند وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺮ دﮐﺘرﭼﻤﺮان ﮐﻪ […]

مقاله ای که کرونا را پیش بینی کرد اما جدی گرفته نشد! ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

مقاله ای که کرونا را پیش بینی کرد اما جدی گرفته نشد!

آیا اگر این مقاله جدی گرفته می شد، از بروز کرونا پیشگیری می شد

یادداشت|حمایت همزمان روسیه از احزاب راست و چپ افراطی در آلمان ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

یادداشت|حمایت همزمان روسیه از احزاب راست و چپ افراطی در آلمان

اثرگذاری نظامی روسیه بر جریانات اروپایی می‌تواند سطح نفوذ این کشور را در اروپا عمیق‌تر کند.

برترین‌های سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان معرفی شدند ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

برترین‌های سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان معرفی شدند

سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان با معرفی برگزیدگان و با حضور مسوولان عصر دوشنبه به کار خود پایان داد

کتاب «خلیل ملکی»؛ تحلیل‌ شخصی با پژوهش‌ علمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

کتاب «خلیل ملکی»؛ تحلیل‌ شخصی با پژوهش‌ علمی

کتاب «خلیل ملکی سیمای انسانی، سوسیالیسم ایرانی»، از «همایون کاتوزیان»، تحلیل‌های شخصی‌ وی را در کنار پژوهش‌های علمی برای روایتی از تاریخ معاصر ایران و در ستایش فردی مطرح می‌کند.

انتشار «مرغ سحر» پس از سال‌ها توقف و اهمیت آن ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

انتشار «مرغ سحر» پس از سال‌ها توقف و اهمیت آن

در نشست نقد کتاب «مرغ سحر، خاطرات پروانه بهار»، چهرزاد بهار از انتشار این کتاب پس از سال‌ها توقف گفت و کامیار عابدی هم درباره اهمیت آن توضیح داد.